IBO

Staat voor ‘Individuele Beroepsopleiding’.

Formule waarbij een bedrijf een werkzoekende een opleiding geeft. Het bedrijf betaalt geen loon, geen rijkssociale zekerheid, enkel een productiviteitspremie. Wordt deze opleiding succesvol afgerond, dan is het bedrijf verplicht om de cursist aan te werven met een contract voor onbepaalde duur.

Website: www.vdab.be/ibo

Opgelet: niet te verwarren met individueel beroepsonderwijs in Nederland.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be