universitair onderwijs

De universitaire opleidingen sluiten aan bij het secundair onderwijs. In het universitair onderwijs zijn onderwijs en onderzoek nauw met elkaar verbonden. De Vlaamse universiteiten zijn namelijk werkzaam op drie domeinen: het academisch onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijke dienstverlening. Zij kunnen de volgende opleidingen verstrekken:

Het universitair onderwijs is ingedeeld in studiegebieden, die basis- en voortgezette opleidingen en postgraduaten groeperen. Onder de noemer ‘gecombineerde studiegebieden’ ressorteren opleidingen die niet in één studiegebied thuis te brengen zijn.

Meer info: http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/ho/universitair/structuur.htm.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be