CLB

Staat voor ‘Centrum voor Leerlingenbegeleiding’.

Vroeger ‘PMS-MST’. Door de overheid gefinancierde dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. Het CLB waakt over het welbevinden van leerlingen en speelt een belangrijke rol bij de contacten tussen leerlingen, ouders, school, welzijns- en gezondheidsinstellingen. De begeleiding door het CLB is gratis en werkt op vier domeinen:

  1. leren en studeren;
  2. de schoolloopbaan;
  3. preventieve gezondheidszorg;
  4. sociaal-emotionele ontwikkeling.

De CLB’s zijn per onderwijsnet georganiseerd.

De Nederlandse pendant is schoolbegeleidingsdienst.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be