CvTE

Staat voor ‘College voor Toetsen en Examens’. Nieuwe benaming voor ‘Centrum voor examens’ sinds 1 augustus 2014 omdat er een nieuwe taak bij kwam: de uitvoering van de centrale eindtoets in het primair onderwijs.

Het CvTE blijft, net zoals het CvE, verantwoordelijk voor verschillende toetsen en examens. Ze zijn werkzaam in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, en NT2. Het CvTE waakt over het niveau en de kwaliteit van de examens in samenspraak met het onderswijsveld.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be