certificaat

Officieel bewijs van met succes geleverde prestaties voor een afgerond leergeheel (vak, cursus …). Voor een met succes afgerond vak of deelkwalificatie kan een leerling/cursist een certificaat krijgen. Meerdere certificaten kunnen leiden tot een diploma, ter afsluiting van een volledige opleiding. Certificaten worden behaald in het algemeen vormend onderwijs (avo), het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo), educatie en beroepsonderwijs (sinds 1 augustus 1997) en de Open Universiteit.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be