Commissie zorgvuldig bestuur

Onafhankelijk klachtenbureau voor onderwijs. Wie een mogelijke inbreuk op de onderwijswetgeving vaststelt of hiervan het slachtoffer is, kan zich tot deze commissie richten. Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen (basis, secundair, deeltijds kunstonderwijs en internaten) en centra (centra voor leerlingenbegeleiding en centra voor volwassenonderwijs) zich in de dagelijkse werking aan een aantal principes moeten houden:

  • kosteloosheid;
  • eerlijke concurrentie;
  • verbod op politieke activiteiten;
  • handelsactiviteiten;
  • reclame en sponsoring;
  • participatie.
Webapplicatie door ESKIDOOS.be