FWO

Staat voor ‘Fonds Wetenschappelijk Onderzoek’. Het FWO stimuleert en financiert wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten in Vlaanderen door middel van beurzen voor onderzoekers. Daarnaast stimuleert het FWO ook de samenwerking tussen Vlaamse universiteiten en andere onderzoeksinstellingen.

De Nederlandse tegenhanger is NWO.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be