formeel onderwijs

Formeel onderwijs wordt georganiseerd en aangeboden door reguliere onderwijsinstellingen (bv. CVO’s, hogescholen, universiteiten, Syntra…). De kennisoverdracht wordt binnen het formeel onderwijs steeds via een lesgever tot stand gebracht. De diploma’s van het formeel onderwijs worden erkend door (a) het ministerie van onderwijs en vorming, (b) het ministerie van landbouw en visserij of (c) het ministerie van landsverdediging. De opleidingen in het formeel onderwijs worden bovendien gekenmerkt door een goed gestructureerde hiĆ«rarchie van onderwijsactiviteiten.

In Nederland heeft men het in dit verband over formele educatie.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be