formele educatie

Formele educatie wordt georganiseerd en aangeboden door reguliere onderwijsinstellingen (bv. roc’s, hogescholen, universiteiten…). De kennisoverdracht wordt binnen het formeel onderwijs steeds via een lesgever tot stand gebracht. De diploma’s van de formele educatie worden erkend door het ministerie van OCW. De opleidingen binnen de formele educatie worden bovendien gekenmerkt door een goed gestructureerde hiërarchie van onderwijsactiviteiten.

In Vlaanderen heeft men het in dit verband over formeel onderwijs.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be