funderend onderwijs

Overkoepelende term voor het basisonderwijs (bo) en het voortgezet onderwijs (vo).

In Vlaanderen gebruikt men hiervoor de aanduiding regulier onderwijs.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be