ZMLK

Staat voor ‘zeer moeilijk lerende kinderen’.

Vorm van speciaal onderwijs, afgestemd op de specifieke moeilijkheden die kinderen ondervinden bij het volgen van onderwijs.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be