zuilen

Instellingen, groepen of organisaties die met elkaar samenwerken op basis van een gedeelde levensbeschouwelijke grondslag. Men spreekt ook van onderwijszuilen of verzuiling van het onderwijs.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be