zedenleer

Voluit: ‘niet-confessionele zedenleer’, ook wel ‘moraal’ genoemd. Schoolvak in het secundair onderwijs in Vlaanderen, voor leerlingen die geen godsdienstles volgen. Komt overeen met ‘maatschappijleer’ in Nederland.

In Nederland wordt de term ‘zedenleer’ enkel gebruikt als synoniem voor moraal en ethiek in algemene zin (bvb.: ‘de christelijke zedenleer’).

Webapplicatie door ESKIDOOS.be