zij-instromer

  1. Kind dat niet vanaf de kleutergroepen onderwijs volgt, maar later is ingestroomd;
  2. Nieuwe leerkracht die vanuit andere sectoren (opnieuw) in het onderwijs stapt om er te gaan lesgeven.

Zie ook: neveninstromer.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be