kcv

Staat voor ‘klassieke culturele vorming’.

Schoolvak. Klassieke culturele vorming kan door leerlingen van vwo en havo worden gevolgd. Het vak omvat onderwerpen uit de klassieke oudheid, ingedeeld volgens vier hoofdgebieden: verhalen, drama, beeldende kunst, bouwkunst.

KCV wordt sinds het schooljaar 2014-2015 uitgefaseerd. Het is de bedoeling dat het ondergebracht wordt bij Latijnse Taal en Cultuur (LTC) en Griekse Taal en Cultuur (GTC.)

Zie ook: culturele en kunstzinnige vorming.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be