klassenassistent

Assistent van de leraar in de onderbouw (groep 1 tot en met 4) van het speciaal basisonderwijs, en is dus de tegenhanger van de onderwijsassistent in het regulier (basis)onderwijs.

Sinds 1 augustus 1997 zijn er twee functieniveaus voor klassenassistenten:

  1. Klassenassistenten met de laagste functiewaardering (schaal 3) vervullen vooral verzorgende taken, en geen onderwijsinhoudelijke taken;
  2. Klassenassistenten met de hoogste functiewaardering (schaal 4) verrichten net als de onderwijsassistent naast verzorgende ook eenvoudige, routinematige onderwijsinhoudelijke taken. Zij begeleiden bijvoorbeeld leerlingen, individueel of in kleine groepjes. De functie van klassenassistent in schaal 4 is uitwisselbaar met de functie van onderwijsassistent.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be