kwaliteitskaart

In 2007 is de kwaliteitskaart vervangen door de Toezichtkaart.

De kwaliteitskaart was een informatiekaart van elke school(vestiging) voor voortgezet onderwijs. Op de kaart stond algemene informatie, zoals de signatuur (protestants, openbaar …), het aantal leerlingen en de verdeling van de leerlingen over de opleidingen (vbo, mavo, havo). Daarnaast bevatte de kwaliteitskaart actuele gegevens over zittenblijven, doorstroom en examenresultaten. De kwaliteitskaart gaf een beeld van enkele belangrijke kwaliteitsaspecten van de school. Ze werden overzichtelijk gepresenteerd voor ouders, leerlingen, scholen en andere belangstellenden. Op die manier was een vergelijking mogelijk met andere scholen in de regio en het landelijk gemiddelde. De kwaliteitskaarten werden elektronisch beschikbaar gesteld door de Inspectie van het Onderwijs.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be