kerndoelen

In 1998 vastgestelde eindtermen voor het onderwijs in de Nederlandse taal in het basisonderwijs. In de kerndoelen wordt beschreven wat leerlingen minimaal leren in het basisonderwijs. De kerndoelen Nederlands zijn te vinden op website van het ministerie van OCW: dossier kerndoelen basisonderwijs.

Er zijn kerndoelen voor vakken – zoals Nederlands – en voor algemene vaardigheden, bijvoorbeeld sociaal gedrag. Bepalend voor de inhoud van de kerndoelen is de vraag wat een leerling aan kennis en vaardigheden nodig heeft voor een succesvolle toekomst in vervolgonderwijs en maatschappij.
Sinds 2006 zijn de kerndoelen door SLO herzien. Sinds het schooljaar 2009-2010 zijn ze ingevoerd in de basisschool. De herziene kerndoelen zijn hier te raadplegen.

Zie ook tussendoelen.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be