ERK

Staat voor ‘Europees Referentiekader Talen’. Dit is een vastgesteld Europees Referentiekader van niveauomschrijvingen voor moderne vreemde talen.

Het ERK onderscheidt zes niveaus van taalbeheersing: wat moet je kunnen op een bepaald niveau en hoe goed moet je het kunnen.

  • A-niveau: basisgebruiker – A1 en A2
  • B-niveau: onafhankelijke gebruiker – B1 en B2
  • C-niveau: vaardige gebruiker – C1 en C2

Deze niveaus worden gebruikt als maatstaf bij officiƫle toetsen en examens.

Website: http://taalunieversum.org/inhoud/erk-nederlands.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be