Entiteit Curriculum

De Entiteit Curriculum (vroegere naam: Dienst Voor Onderwijsontwikkeling – DVO) ressorteert onder het departement Onderwijs, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De dienst vervult vooral een beleidsvoorbereidende opdracht. In die zin geeft hij wetenschappelijk onderbouwde adviezen aan de Vlaamse regering en aan de onderwijsminister. De huidige activiteiten van de Entiteit Curriculum omvatten:

  • eindtermen en ontwikkelingsdoelen;
  • ontwikkeling van instrumenten;
  • voorbereiding opleidingenstructuur;
  • adviseren en deskundigheidsinbreng;
  • beleidsvoorbereidend studiewerk;
  • samenwerkingsverbanden met andere diensten van het departement Onderwijs;
  • internationale samenwerkingsverbanden;
  • publicaties en implementatie eindtermen en ontwikkelingsdoelen;
  • dienstverlening.

Deze activiteiten hebben betrekking op een of meer onderwijsniveaus of ze behandelen thema’s die relevant zijn voor alle niveaus.

Website: www.ond.vlaanderen.be/curriculum.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be