eindtoets basisonderwijs

Deze toets, beter bekend als de Citotoets, is ontwikkeld door de Cito Groep. Veel Nederlandse basisscholen nemen deze toets af van hun leerlingen en stellen aan de hand van de toetsresultaten een advies op voor het vervolgonderwijs.

Ook de ‘ontvangende’ school in het voortgezet onderwijs moet het eens zijn met de gemaakte keuze en er kan eventueel nader overleg of een heroverweging plaatsvinden.

Basisscholen kunnen deze toets ook gebruiken om hun resultaten te meten en te vergelijken met andere scholen.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be