evc

Staat voor ‘elders verworven competenties’.

Systeem om kennis en kunde te erkennen die op het werk of in de vrije tijd werden opgedaan. Die competenties kunnen geofficialiseerd worden en ingezet worden voor eventuele vrijstellingen tijdens de lerarenopleiding.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be