Europees Platform

Het Europees Platform was tot 2015 belast met het uitvoeren van nationale, bilaterale en Europese onderwijsprogramma’s gericht op studiebezoeken van leraren en schoolleiders, uitwisselingen van leerlingen, grensoverschrijdende onderwijssamenwerking en tweetalig onderwijs, versterkt talenonderwijs en vroeg vreemdetalenonderwijs.

Sinds 2015 is het Europees Platform met Nuffic gefusioneerd tot EP-Nuffic en later weer tot Nuffic.

Zie ook: Erasmus, Comenius, Grundtvig en Leonarde Da Vinci.

Website: www.nuffic.nl

De Vlaamse tegenhanger van het Europees Platform is Epos.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be