NBMV

Staat voor ‘Niet-begeleide minderjarige vreemdeling’.

Een niet-begeleide minderjarige is een jonge vreemdeling die in België woont zonder begeleiding van de ouders of de wettelijke voogd. Omwille van hun kwetsbare situatie, hebben ze in België recht op opvang en bescherming.

De definitie van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling is vastgelegd in de Voogdijwet van 24 december 2002. Om het statuut van niet-begeleide minderjarige vreemdeling te krijgen, moet de persoon voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Jonger zijn dan 18 jaar
  2. Niet begeleid zijn door een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over hen uitoefent
  3. Onderdaan zijn van een land dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte
    >li>In een asielprocdeure zitten of geen wettelijk verblijf in België hebben.

In 2014 kwam er een nieuwe wet waardoor ook jongeren van binnen de Europese Economische Ruimte het statuut van niet-begeleide minderjarige vluchteling kunnen krijgen.

In Nederland gebruikt men de term ‘alleenstaande minderjarige asielzoeker’ (ama)

Webapplicatie door ESKIDOOS.be