non-formele educatie

Non-formele educatie is een vorm van leren die zich geheel buiten de schoolmuren afspeelt. Het kan gaan om een cursus kunstgeschiedenis op de volksuniversiteit, een taalcursus
in een buurthuis, een trainerscursus bij een sportclub of een workshop in de bibliotheek… Bij non-formele educatie staan vooral vorming en ontwikkeling centraal. In tegenstelling tot formele educatie leidt non-formele educatie niet tot een diploma.

In Vlaanderen heeft men het in dit verband over niet-formeel onderwijs.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be