numerus fixus

Regeling waarbij slechts een beperkt aantal studenten tot een studie aan de universiteit wordt toegelaten. Bij een te groot aantal aanmeldingen gebeurt de selectie meestal aan de hand van loting.

In Vlaanderen noemt men deze regeling meestal ‘numerus clausus’.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be