numerus clausus

Regeling waarbij slechts een beperkt aantal studenten tot een studie aan de universiteit wordt toegelaten. Bij een te groot aantal aanmeldingen gebeurt de selectie meestal aan de hand van loting.

In Nederland noemt men deze regeling meestal ‘numerus fixus’.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be