NT1

Staat voor ‘Nederlands als eerste taal’.

Nederlands als moedertaal. De term verwijst naar de didactische aanpak van taalonderwijs voor leerlingen van wie de moedertaal het Nederlands is. Voor leerlingen wier moedertaal niet het Nederlands is (NT2) werd in de jaren 1980-90 een aparte didactiek ontwikkeld.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be