RTC

Staat voor ‘Regionaal Technologisch Centrum’.

Initiatief van de Vlaamse regering om onderwijs en bedrijfswereld dichter bij elkaar te brengen. De RTC’s zijn netoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en het bedrijfsleven die op provinciaal niveau allerlei acties op vlak van infrastructuur, leerlingenstages en bedrijfsstages/nascholing voor leerkrachten ondernemen. Elke Vlaamse tso– en bso-school kan bij zijn RTC aankloppen voor ondersteuning.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be