Raamwerk NT2

Staat voor ‘Raamwerk Nederlands als tweede taal’.

Het Raamwerk NT2 is een op het Europees Referentiekader gebaseerd raamwerk bewerkt als instrument voor het NT2-onderwijs. De niveaus A1 tot C1 van het Europees Referentiekader zijn doorgevoerd in wet en regelgeving en als document bij communicatie over niveaus.

Zie ook: Raamwerk Alfabetisering NT2.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be