reaffectatie

Als een vastbenoemd leerkracht in zijn school ‘boventallig’ wordt, d.w.z. als wegens bv. een dalend leerlingenaantal geen lestijden meer beschikbaar zijn om hem/haar een betrekking aan te bieden, moet het schoolbestuur of de reaffectatiecommissie hem/haar reaffecteren binnen hetzelfde ambt, vak of specialiteit. Hij krijgt dan lesuren toegewezen in een of meer andere scholen die het schoolbestuur beheert. De leerkracht kan deze reaffectatie niet weigeren. Indien een reaffectatie niet mogelijk is, kan het schoolbestuur of de reaffectatiecommissie de leerkracht opnieuw tewerkstellen. Dit is een aanstelling in een ander ambt dan dat waarin de leerkracht vastbenoemd is. In bepaalde gevallen is de leerkracht verplicht dit te aanvaarden.

Meer info: http://www.gidsvoorleraren.be

Webapplicatie door ESKIDOOS.be