regulier onderwijs

  1. Gangbare verzamelterm voor leerplichtonderwijs;
  2. Gangbare verzamelterm voor onderwijs dat zich niet richt tot speciale doelgroepen (zoals buitengewoon/speciaal onderwijs, onthaalonderwijs e.d.).

Webapplicatie door ESKIDOOS.be