roc

Staat voor ‘regionaal opleidingencentrum’.

Onderwijsinstelling die het complete scala van de huidige opleidingen uit de educatie en het beroepsonderwijs verzorgt. Sinds 1997 zijn er 46 roc’s actief. Deze centra bevatten opleidingen voor vol- en deeltijds beroepsonderwijs, basiseducatie, voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), leerlingwezen en vormingswerk.
Deze concentratie is ontstaan op basis van de Wet educatie beroepsonderwijs (WEB).

Een roc dient minimaal drie sectoren beroepsonderwijs aan te bieden: Techniek, Economie, Dienstverlening en Gezondheidszorg of Landbouw en Natuurlijke Omgeving.

Het overkoepelend orgaan van de roc’s is de bve-raad. De volwasseneneducatie is toegankelijk voor iedereen boven de 18 jaar. Leerlingen onder de 18 jaar moeten hun opleiding binnen het voortgezet onderwijs afronden.

Zie ook: beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be