Raamwerk Alfa NT2

Staat voor ‘Raamwerk Alfabetisering Nederlands als Tweede Taal’.

Een raamwerk waarin zowel technisch als functioneel schriftelijke vaardigheden van het alfabetiseringsproces zijn beschreven tot het niveau Breakthrough (= niveau A1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader). Het is uitgegeven door Cito-groep.

Het Raamwerk Alfabetisering NT2 is geen overheidsdocument met een wettelijk vastgelegde status. Het is door en voor het veld ontwikkeld ten behoeve van transparantie bij te behalen doelen en het afsluiten van contracten met afnemers van het onderwijs.

Zie ook: het Raamwerk NT2.

Zie ook: het Portfolio Alfabetisering NT2.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be