WEB

Staat voor ‘Wet educatie en beroepsonderwijs’.

Deze wet uit 1996 regelt de bundeling van verschillende vormen van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) in 44 regionale opleidingen centra (roc), 18 agrarische opleidingen centra, 13 vakscholen (bijv. grafische lycea) en 8 overige. Naast het beroepsonderwijs vallen ook de volwassenen (basis)educatie, het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en het cursorisch beroepsonderwijs (cbo) onder de wet.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be