wachtgelder

Benoemde leerkracht die tijdelijk zonder werk valt (bv. door een vermindering van het aantal leerlingen op de school waar hij of zij werkt). In die periode zonder werk ontvangt zo’n leerkracht ‘wachtgeld’.

In Vlaanderen kent men deze term niet, daar spreekt men van terbeschikkingstelling.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be