WEC

Staat voor ‘Wet op Expertise Centra’.

Per 1 augustus 1998 is een splitsing aangebracht in de scholen voor speciaal onderwijs. Lom– en mlk-scholen heten vanaf dat moment scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) en vallen samen met de gewone basisscholen onder de Wet op het Primair Onderwijs. De andere scholen voor speciaal onderwijs, zoals ZMLK, Mytyl/Tyltyl, LZ (Langdurig Zieken), ZMOK, Pedalogisch Instituut en scholen voor speciaal onderwijs aan kinderen met visuele, auditieve en communicatieve handicaps vallen vanaf dit moment onder de Wet op Expertise Centra.

Lees meer: www.st-AB.nl.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be