WI

Staat voor ‘Wet Inburgering’.

Per 1 januari 2007 ging de nieuwe Wet Inburgering (Wi) van kracht in Nederland. De wet vervangt de oude Wet inburgering nieuwkomers (Win). In de Win werd bepaald dat enkel nieuwkomers een inspanningsverplichting verschuldigd waren om in te burgeren. In de nieuwe Wet inburgering moeten naast nieuwkomers ook oudkomers inburgeren. Concreet betekent dit dat beide moeten slagen voor het inburgeringsexamen.

De Wet Inburgering kan nagelezen worden op

Webapplicatie door ESKIDOOS.be