Win

Staat voor ‘Wet inburgering nieuwkomers’.

In de Wet inburgering nieuwkomers (Win) staat beschreven dat inburgering in de eerste fase neerkomt op de integratie van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving. In de wet wordt bepaald dat nieuwkomers door een vlot en intensief programma zo snel mogelijk tot een vorm van zelfredzaamheid gebracht moeten worden.

Sinds 1 januari 2007 is de Wet inburgering nieuwkomers vervangen door de Wet inburgering (Wi).

Webapplicatie door ESKIDOOS.be