WHB

Staat voor ‘Wet op het hoger beroepsonderwijs’.

Wet uit 1986 die ervoor zorgde dat honderden kleine heao‘s, kweekscholen, verpleegopleidingen, lerarenopleidingen en sociale academies geconcentreerd werden tot grotere en meer autonome hogescholen.

In 1992 werd de wet vervangen door de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be