DUO

Staat voor ‘Dienst Uitvoering Onderwijs’. De dienst voert de onderwijswetten- en regelingen uit. Verder is DUO verantwoordelijk voor de studiefinanciering voor studenten, scholieren en leraren. MBO-studenten betalen hun lesgeld aan DUO. Ten slotte ondersteunt DUO de gemeenten ook bij het uitvoeren van de Wet Inburgering. Ontstaan in 2010 als fusie van de IB-groep en het ICO.

Website: www.duo.nl.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be