decreet

Wettelijke akte uitgevaardigd door het gemeenschapsparlement en de gemeenschapsregering of door de gewestraad en -regering. Een decreet staat op hetzelfde niveau als een wet. Omdat onderwijs in België sinds 1989 een geregionaliseerde materie is (elke Gemeenschap beslist autonoom over haar onderwijswetgeving), spreekt men sindsdien niet van een nieuwe onderwijswet maar van een nieuw onderwijsdecreet.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be