DIVA

Staat voor ‘Dienst Informatie Vorming en Afstemming’.

Deze overheidsdienst had tot doel het vormingsbeleid in Vlaanderen te stroomlijnen en permanente vorming te stimuleren. De Edufora (overlegorganen tussen de organisaties die actief zijn in het volwassenenonderwijs in Vlaanderen) werden in deze dienst geïntegreerd. DIVA was onder andere verantwoordelijk voor wordwatjewil.be, een website waarop men kan zoeken naar opleidingen van een groot aantal aanbodsverstrekkers.

DIVA vzw is omgevormd tot het Regionaal Technologisch Centrum of RTC-Netwerk.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be