decaan

In Nederland en Vlaanderen:
hoofd van een faculteit aan een universiteit.

Alleen in Nederland:

een leraar in het voortgezet onderwijs (vo) of op een hogeschool die leerlingen helpt bij profielkeuze, bij studie- en beroepskeuze, of bij de keuze van vakken. (In deze betekenis ook wel ‘schooldecaan’ genoemd.)
In de tweede fase is de decaan een tweedelijnfunctionaris geworden, die het hele keuzeproces op het gebied van studie en beroep moet aansturen. Het is meestal de mentor die de gesprekken met de leerling voert.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be