Passend onderwijs

Sinds 1 september 2014 werd het project Weer samen naar school (WSNS) vervangen door de term passend onderwijs. Daar waar het WSNS-project zich beperkte tot het basisonderwijs, omvat het project Passend onderwijs nu ook het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs.

Passend onderwijs houdt in dat elke school een zorgplicht heeft. De scholen zijn ervoor verantwoordelijk om extra ondersteuning te voorzien voor leerlingen die daar nood aan hebben. Reguliere en speciale scholen werken daarvoor samen in regionale samenwerkingsverbanden.

Voor meer informatie: passendonderwijs.nl.

In Vlaanderen spreekt men in dit verband over het M-Decreet.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be