profiel

1. Een profiel bestaat uit een samenhangend onderwijsprogramma dat – samen met zelfstandiger werken – de leerling in havo en vwo beter voorbereidt op een opleiding aan een hogeschool of universiteit. Door die betere aansluiting kan ook het aantal studenten dat het hoger onderwijs voortijdig verlaat, verminderen.

Leerlingen kunnen kiezen uit vier profielen:

  • cultuur en maatschappij
  • economie en maatschappij
  • natuur en gezondheid
  • natuur en techniek

De vier profielen corresponderen met de grote, globale sectoren waarin werk en opleidingen in de huidige samenleving worden verdeeld. Een profiel kent vakken die voor alle leerlingen gelijk zijn, een deel dat specifiek is voor het gekozen profiel en een vrij in te vullen deel. De vrije ruimte kan worden gebruikt om vakken te volgen uit een ander profieldeel. Dat vergroot de mogelijkheden van leerlingen om door te stromen naar het hoger onderwijs.

2. In het volwassenenonderwijs heeft profiel een andere betekenis. In Nederland bestaat het inburgeringsexamen uit een praktijkexamen en een centraal examen. Het centraal examen bestaat uit een test van de kennis van de Nederlandse samenleving, uit een toets gesproken Nederlands en uit een elektronisch praktijkexamen. Met betrekking tot het elektronisch praktijkexamen dient de inburgeringsplichtige te kiezen uit twee onderwerpen, namelijk ‘Werk’ en ‘Onderwijs, gezondheid en opvoeding’. Deze onderwerpen worden profielen genoemd.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be