pedagogische begeleidingsdienst

Pedagogische begeleidingsdiensten bevorderen de onderwijskwaliteit en ondersteunen leerkrachten, schooladministraties, scholen enz. om didactische en/of pedagogische projecten te realiseren die specifiek zijn voor de schoolbesturen (inrichtende machten).

Sinds 1991 is de oude inspectie in de Vlaamse Gemeenschap opgesplitst in inspectie en begeleiding. De inspectie wordt door het departement Onderwijs centraal gecoördineerd. De begeleiding werd toevertrouwd aan de verschillende onderwijsnetten en wordt door de overheid gefinancierd.

Er zijn ongeveer duizend begeleiders, adviseurs, pedagogische medewerkers … actief. Statistisch voorziet het decreet van 1991 in één begeleider per 850 leerkrachten, maar de netten schakelen ook bijkomende begeleiders in. Velen van hen geven nog deeltijds les. Er zijn begeleiders voor de verschillende vakken, maar ook voor vakoverschrijdende thema’s en pedagogische topics (pesten, drugs…).

Niet te verwarren met: schoolbegeleidingsdienst in Nederland.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be