pabo

Staat voor ‘pedagogische academie basisonderwijs’.

Een pedagogische academie basisonderwijs verzorgt de lerarenopleiding voor het basisonderwijs en valt onder het hoger beroepsonderwijs (hbo). Zowel de voltijdse opleidingen als de deeltijdse duren vier jaar.

De praktische studieduur bij de deeltijdopleiding verschilt, afhankelijk van de vooropleiding. Het getuigschrift geeft een volledige bevoegdheid om les te geven aan de basisschool in alle vakken en alle leeftijdsgroepen (vier tot twaalf jaar).

De officiële naam van de pabo’s is overigens ‘lerarenopleiding voor het basisonderwijs’, vroeger beter bekend als kweekschool.

In Vlaanderen spreekt men van de initiële lerarenopleiding.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be