praktijkovereenkomst

De praktijkovereenkomst is de overeenkomst die de onderwijsinstelling, de deelnemer en het bedrijf dat de beroepspraktijkvorming (bpv) verzorgt met elkaar afsluiten. Als het gaat om een praktijkovereenkomst voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), ondertekent ook het Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs (LOB), dat daarmee verklaart dat de praktijkplaats een gunstige beoordeling heeft.

De praktijkovereenkomst vormt de grondslag voor de beroepspraktijkvorming. De overeenkomst regelt de rechten en verplichtingen van partijen en omvat bepalingen over eindtermen, begeleiding en beoordeling.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be