peutertuin

Synoniem voor peuterklas, aparte klas in de kleuterschool waar kinderen naartoe mogen vanaf het moment dat ze tweeënhalf jaar geworden zijn (de meeste kleuterscholen organiseren per schooljaar wel slechts enkele instapmomenten waarop kinderen mogen beginnen). Op 1 september van het jaar waarin een kind drie jaar wordt, mag het dan naar de eerste kleuterklas overgaan.

In veel kleuterscholen bestaat er geen aparte peuterklas en komen kinderen die net tweeënhalf jaar geworden zijn in de eerste kleuterklas terecht. Het volgende schooljaar starten ze dan opnieuw in de eerste kleuterklas.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be